Contact   |      
Maandag, 23. September 2019 Contact Persoon

Kennisgeving inzake gegevensbescherming

Wij zijn erg blij met uw interesse in ons bedrijf en uw bezoek aan onze website. Bescherming van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons in elke fase van de samenwerking. We willen u daarom graag uitleggen welke informatie wij verzamelen en hoe deze informatie wordt gebruikt.

1. Het gebruik van persoonsgegevens op ons homepage www.eldbv.nl

1.1 Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

In de regel worden persoonlijke gegevens, zoals bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer of e-mailadres, niet verzameld wanneer u onze website bezoekt. Indien u vrijwillig persoonlijke gegevens vermeldt, bijvoorbeeld in het kader van onderzoeken, zullen wij de gegevens verwerken en gebruiken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij zullen uw belangen beschermen die bescherming behoeven voor één van de onderstaande doelen:

 • Inhoud beschikbaar maken voor de gebruiker
 • Herkenning tijdens latere bezoeken (mogelijk met behulp van cookies)
 • Contacten leggen wanneer webformulieren worden gebruikt
 • Toegang verlenen tot beschermde klantgebieden
 • Analyse van het gebruik van onze website
 • Gebruik van plug-ins

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens wordt gedetailleerd beschreven in artikel 6, lid 1.c en 1.f van de AVG in combinatie met de Telemedia Wet.

Gerechtvaardigde belangen voor gegevensverwerking volgens artikel 6, lid 1.f van de AVG zijn:

 • Persoonlijke benadering en gebruikersloyaliteit
 • Volgende herkenning van gebruikers
 • Traceerbaarheid van gebruik om het aanbod te optimaliseren en te verbeteren

De ontvangers van de persoonlijke gegevens zijn alleen de webanalysten / service providers om het gebruik van onze website te evalueren.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden zo lang opgeslagen als nodig is voor bovengenoemde doeleinden en zolang als vereist is voor wettelijke bewaartermijnen. Webserver logbestanden worden 7 dagen bewaard en web tracking gegevens gedurende 26 maanden. Cookies verlopen na 14 maanden.

Indien u ons contactformulier gebruikt, dan wordt de verplichte informatie hierin geïdentificeerd. Deze informatie is nodig om ons de gelegenheid te geven uw vraag te beantwoorden. Afgezien daarvan is de informatie vrijwillig.

1.2 Automatisch verzamelen van informatie

Tijdens uw bezoek registreert in feite elke webserver uw IP-adres, de bestandsverzoeken van uw browser (bestandsnamen en URL's), de http-antwoordcodes en de internetpagina van waaruit u ons bezoekt.

1.3 Cookies

We gebruiken cookies om onze website te optimaliseren en om paginaverzoeken te bepalen. Deze cookies zijn alleen geldig voor de betreffende sessie. Ze bevatten geen persoonlijke gegevens over u en worden aan het einde van uw internetsessie automatisch uit uw webbrowser verwijderd.

Cookies met een langere duur zijn vereist voor bepaalde aanbiedingen en diensten. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om de inhoud die overeenkomt met uw interesses aan u weer te geven. Kortom, deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie en worden uiteindelijk automatisch uit uw webbrowser verwijderd.

Cookies kunnen alleen persoonlijke gegevens bevatten als u zelf deze gegevens op de betreffende pagina heeft ingevoerd. U zult informatie ontvangen over het doel van de cookies die worden gebruikt als u de bijbehorende aanbiedingen en diensten wilt gebruiken.

1.4 Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde "cookies", dat wil zeggen tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en die een analyse van zijn / haar gebruik van de website mogelijk maakt. In de regel wordt de informatie die door cookies wordt gegenereerd van het gebruik van deze website door gebruikers, doorgestuurd naar een server van Google in de VS, waar deze wordt opgeslagen. Vanwege de activering van IP-anonimiseren op deze website, kapt Google uw IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf af. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Gegevensverwerking is gebaseerd op de EU-US Privacy overeenkomst.

Webtracking maakt een profiel aan over uw gebruikers-gedrag. Dat betekent dat al uw interacties met webpagina's worden geregistreerd, onder een pseudoniem worden opgeslagen en zelfs na de huidige sessie kunnen worden geëvalueerd. Wij verbinden deze informatie niet met uw naam en wij zullen u ook niet op een andere manier identificeren.

Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en de websitebeheerder andere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van de website en internet.

Ons gerechtvaardigd belang van de gegevensverwerking ligt ook in deze doeleinden. De rechtsgrond voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6 lid 1.f van de AVG en artikel 15.3 van de Telemedia Wet. De door ons verzonden en gekoppelde cookies, gebruikerscodes (bijvoorbeeld gebruikers-ID) of advertentie-ID's worden na 14 maanden automatisch verwijderd. Het wissen van gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, vindt automatisch éénmaal per maand plaats.

U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door uw browsersoftware instellingen; in dat geval vestigen wij uw aandacht echter op het feit dat u mogelijk niet alle functies van de website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookies worden gegenereerd en met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en verwerking van deze gegevens door Google, door de browserplug-in die beschikbaar is op de volgende link te downloaden en te installeren. Het adres van de link is: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Als alternatief kunt u opname door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Hiermee wordt een opt-out cookie ingesteld die voorkomt dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt: Deactiveer Google Analytics

U kunt meer informatie van Google vinden op
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
en
http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/

2. Verwerken van gegevens van sollicitanten

2.1 Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Met uw toestemming worden persoonsgegevens zoals uw naam, uw adres en uw telefoonnummer of e-mailadres aan ons meegedeeld via uw sollicitatie. In overeenstemming met de AVG en om ervoor te zorgen dat uw belangen die bescherming behoeven worden gewaarborgd, verwerken wij deze gegevens alleen in het kader van het wervingsproces van personeel voor de geadverteerde functie of voor een gelijkwaardige vacature waarvoor wij overwegen u in dienst te nemen. Indien u niet akkoord gaat met het verwerken van uw persoonsgegevens voor een andere vacature, dan kunt u dit schriftelijk melden per email aan privacyNL@hoyer-group.com of per post aan onderstaand adres nadat uw sollicitatie is ingediend.

ELD BV
Corporate Human Resources
Zeilmakerijweg 1
4906 CW Oosterhout N.B.

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens wordt beschreven in artikel 6, lid 1.b van de AVG.

2.2 Bewaartermijn

Uw sollicitatie documenten worden bewaard zolang ze nodig zijn voor bovengenoemde doeleinden en voor zolang als de wettelijke bewaartermijnen dit vereisen. Wij zullen uw gegevens verwijderen nadat er zes maanden zijn verstreken nadat de vacature is ingevuld, tenzij we uw schriftelijke toestemming hebben ontvangen om de gegevens langer te bewaren.

3. Informatie over gegevensbescherming voor zakenpartners en contactpersonen

Wij verzamelen persoonsgegevens van zakenpartners en contactpersonen.

Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Professioneel contact
 • Onderhouden van zakelijke relaties
 • Interne administratie

De wettelijk basis (rechtsgrond) voor de verwerking van deze gegevens is de AVG: artikel 6, lid 1, sub f.: onze legitieme belangen zijn de uitvoering van de overeenkomst en de instandhouding van de zakelijke relatie met u. Indien wij verdere persoonsgegevens van u verwerken, dan is dit uitsluitend gebaseerd op uw vrijwillige toestemming (AVG: artikel 6, lid 1, sub a.).

Hiervoor verwerken wij de volgende categorieën gegevens:

 • Uw naam
 • Uw professionele contactgegevens
 • Uw werkgever

Verdere gegevens verwerken wij alleen indien u deze vrijwillig met ons deelt.

Wij delen uw gegevens niet met derden, tenzij u hiervoor toestemming heeft gegeven. Daarnaast zijn dienstverleners die betrokken zijn bij de levering of het onderhoud van onze IT-infrastructuur en daardoor inzicht kunnen krijgen in uw gegevens, afzonderlijk verplicht tot geheimhouding. De duur van de opslag van gegevens is afhankelijk van bovengenoemde doeleinden en, indien van toepassing, van de wettelijke bewaartermijnen.

4. Rechten van betrokken personen

Als betrokkene heeft u de volgende rechten voor zover aan de wettelijke voorwaarden is voldaan:

 • Het recht op inzage, artikel 15 van de AVG
 • Het recht op rectificatie en aanvulling, artikel 16 van de AVG
 • Het recht op vergetelheid, artikel 17 van de AVG
 • Het recht op beperking van de verwerking, artikel 18 van de AVG
 • Het recht om persoonsgegevens over te dragen, artikel 20 van de AVG
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking, artikel 21 van de AVG

U heeft te allen tijde het recht om, in de toekomst, de toestemming die u heeft gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. U heeft het recht om een beroep te doen op de Autoriteit Persoonsgegevens over gegevensverwerking.

5. Contacting the Data Protection Officer

If you have any other questions on the subject of data protection and the handling of your personal data in the HOYER Group, please contact our Data Protection Officer:

fox-on Datenschutz GmbH
Pollerhofstrasse 33a
51789 Lindlar/Cologne, Germany
www.fox-on.com
E-mail: dsb@fox-on.com
Phone: + 49 2266/90 15 920